ZASADY PARTNERSTWA LUB WSPIERAJACEGO

1. Do Projektu Klubu 100 mogą przystąpić osoby fizyczne po wypełnieniu Deklaracji Partnerstwa dostępnej do pobrania na stro-

nie www.sts.sanok.pl lub w siedzibie klubu oraz wpłaceniu wpisowego w wysokości 350 zł dla nowych parterów lub 300 zł za

kontynuację.

2. Partner Projektu Klubu 100 deklaruje wpłacanie comiesięcznej darowizny nie mniejszej niż 100 zł przez okres 12 miesięcy.

Deklaracje wpłat na wyższe kwoty są mile widziane.

3. Wpłaty można dokonać z góry (jednorazowo) za pełen okres wynoszący 1 rok, w takim przypadku wpłata wynosi minimum 1100 zł.

4. Wpłaty dokonywane są na rzecz Fundacji Sport Dla Wszystkich, 38-500 Sanok, ul. Kościuszki 31,

NIP 687 196 99 31, KRS 0000804630, tytuł przelewu Marma Ciarko STS SANOK KLUB 100. Wpłat można dokonywać w formie

darowizny przelewem bankowym na rachunek: 92 1240 2340 1111 0011 0055 3670 lub gotówką pod adresem klubu.

5. Brak wpłat składek przez okres dwóch miesięcy powoduje automatyczne zawieszenie partnerstwa.

6. Zebrane środki dotyczące Projektu Klub 100 środki finansowe będą do dyspozycji klubu STS Sanok Sp. z o.o. i będą przeznaczone na finansowanie Klubu STS Sanok.

7. Partnerzy Projektu Klubu 100 wyrażają zgodę na otrzymywanie zaproszeń, powiadomień i informacji na temat realizacji projek-

tu Klubu 100 za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji z wykorzystaniem danych adresowych podanych w deklaracji.

8. Partner Projektu Klubu 100 wyraża zgodę/nie wyraża zgody do publikacji imienia i nazwiska lub nicku (tak jak zaznaczono)

w deklaracji, na stronie klubu, FB, albumie, innych na liście uczestników Projektu Klubu 100 wraz z kwotą osiągniętą przez uczestnika w danym sezonie ligowym.

9. Partner projektu Klubu 100 prześle skan swojego zdjęcia na potrzeby wyrobienia karnetu na email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

PRZYWILEJE PARTNERSTWA W KLUBIE 100

1. Każdy Partner otrzymuje prawo dostępu do specjalnej strefy VIP podczas meczów klubu STS Sanok Sp. z o.o. rozgrywanych na ARENIE SANOK oraz gadżety klubowe wraz ze zniżką 15% na zakup koszulki meczowej STS Sanok.

2. Informacja o Partnerstwie wsparciu klubu zostanie umieszczona na stronie internetowej www.sts.sanok.pl - umieszczenie imienia i nazwiska lub nick w specjalnie utworzonej zakładce Klub 100.

3. Lista Partnerów Klubu 100 zostanie opublikowana w corocznym albumie pamiątkowym klubu.

4. Lista TOP 2 Partnerów Klubu w danym sezonie zostanie nagrodzona gadżetem klubowym premium.

5. Lista TOP 5 Partnerów Klubu będzie wyświetlana na telebimie w Arenie Sanok podczas trwania meczów.