Zapraszamy do składania wniosku online o jednorazową akredytację prasową na mecze STS Sanok w sezonie 2022/23.

Akredytacje jednorazowe będą udzielane w przypadku meczów:

  • w dzień powszedni (poniedziałek - piątek) najpóźniej w dniu meczu do godziny 12.00
  • w przypadku meczów w dzień wolny (sobota - niedziela) najpóźniej w piątek do godziny 17.00.

Wniosek o akredytację prasową na jeden mecz Marma Ciarko STS Sanok rozgrywane na Arenie Sanok w sezonie 2023/24.

Ulica, nr, kod pocztowy, miasto, telefon redakcji