Z przykrością informujemy, iż w sezonie 2022/23 Klub STS CIARKO SANOK nie przystąpi do walki o Mistrzostwo Polski w rozgrywkach Polskiej Ligi Hokeja. Zarząd Klubu podjął powyższą decyzję w obawie przed brakiem gwarancji możliwości zapewnienia stabilnego poziomu finansowania Klubu w całym nadchodzącym sezonie.

 

Z przyczyn losowych (pożar fabryki głównego Sponsora Klubu firmy Ciarko) oraz finansowych (wycofanie się firmy Ciarko ze sponsorowania Klubu na poziomie Sponsora Tytularnego), a także rosnących wymagań finansowych na tym poziomie rozgrywkowym, podjęta została decyzja o rezygnacji z udziału w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Równocześnie pragniemy poinformować, że w ostatnich tygodniach Klub podjął wiele inicjatyw, rozmów oraz spotkań (zarówno na szczeblach centralnych, jak i lokalnych), których celem miało być przede wszystkim znalezienie brakujących środków na finansowanie Klubu. Niestety, za powszechnym pełnym zrozumieniem sytuacji oraz wyrazami poparcia podjętych przez Klub starań, nie pojawiały się żadne konkretne decyzje czy propozycje, co przy braku wystarczającej ilości czasu, nie pozwoliło na dalsze finansowanie sanockiego hokeja w obecnej formie.

W tym miejscu, pragniemy jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym, w piękną inicjatywę, jaką była próba zagwarantowania budżetu Klubu na ten sezon. To pokazuje, jak ważny jest dla Sanoczan hokej i Klub! Ogromne wsparcie Klub otrzymał ze wszystkich stron - przede wszystkim kibiców, mieszkańców Sanoka i ludzi dobrej woli, a także wszystkich Sponsorów Klubu. Dziękujemy Panu Ryszardowi Ziarce, Miastu Sanok, Burmistrzowi Miasta Sanok Panu Tomaszowi Matuszewskiemu, Powiatowi Sanockiemu, Panu Stanisławowi Chęciowi Staroście Powiatowemu, a także grupie wsparcia Non-Profit, którzy aktywnie włączyli się w ratowanie sanockiego hokeja.

Pomimo tego, że w tak krótkim czasie, nie udało się zebrać wystarczających środków, by w sezonie 2022/23 zagwarantować udział Klubu w PLH, jesteśmy przekonani, że przy takim wsparciu oraz zaangażowaniu tylu osób, nasz powrót do ekstraligi to kwestia czasu. Jednocześnie informujemy, iż w sezonie 2022/23, by zachować ciągłość działalności, Klub przystąpi do rozgrywek I ligi hokeja na lodzie. Co więcej, Zarząd Klubu otrzymał zapewnienie PZHL, że ze względu na wystąpienie zdarzenia losowego, Klub zostanie przyjęty do ekstraligi bez żadnych problemów oraz dodatkowego ekwiwalentu finansowego, co pozwala nam optymistycznie patrzeć w przyszłość.